YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuz  “ Bozok Üniversitesi’nin 01.10.2015 tarih ve 10 Sayılı Senato Kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 17.11.2015 tarih ve 62816 Sayılı yazıları gereği” Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak “ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Yüksekokulumuzda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibari ile aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibari ile de aşağıdaki bölümler Yüksekokulumuzda faaliyete geçmiştir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibari ile de aşağıdaki bölümler Yüksekokulumuzda faaliyete geçecektir.

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.

Program mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Gelişmekte olan ülkemiz için büro faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için destek olmak üzere bu alanda eğitim görmüş yeterli sayıda ara eleman sağlayacaktır.

Kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe ve işletme alanında ara eleman yetiştirmektir.

Bu programı başarıyla bitirenler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında olmak üzere çok çeşitli iş kollarında çalışabilmektedirler.

Mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak iş hayatına atılmalarını ve muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda muhasebe paket programlarını etkin kullanan, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinin ilgili birimlerinde görev alabilirler ya da kendilerine ait muhasebe bürosu açabilirler. Ayrıca gerekli imtihanları geçip “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” ve “Yeminli Mali Müşavir” ünvanlarını alarak çalışma hayatlarını sürdürebilirler.

Globalleşmeyle birlikte gerek malların, gerekse sermayenin uluslararası alanda serbest dolaşımının sağlanması, ülkelerin dış ticaret (ihracat ve ithalat) hacimlerinin de artmasını beraberinde getirmiştir. Türkiye de yıllar itibariyle dünya dış ticaret hacmindeki payını arttırmaktadır. Günümüzde global piyasalarda önemli bir aktör olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde, dış ticaret konusunda yetişmiş kalifiye işgücüne her geçen gün daha fazla gerek duyulmaktadır.

Dış ticaret programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dış ticaret programını bitirenler; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, ticaret ve sanayi odalarında, banka ve finans kurumlarında (özellikle kambiyo bölümlerinde), ihracat ve/veya ithalatla uğraşan özel firmaların dış ticaret departmanlarında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında, nakliye firmalarında görev alabilirler. Bununla birlikte, sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak  Gümrük Müşavir Yardımcısı unvanı ile çalışabilmektedirler. Girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler aynı zamanda kendi işlerini de başarıyla yönetebilirler.

Öğrencilere, radyo program yapımında; televizyon yapımlarında ve görsel anlatımda kullanılan tekniklerle, yer alacakları sektörü düzenleyen ilkeler, kurallar, meslek etiği, T.C. Anayasası, iletişim alanına ilişkin yasalar öğretilerek, alacakları görevler için hazırlanmaları sağlanmaktadır. Çalıştığımız alan iş bölümü ve işbirliği ile program üretimine, yapım-yayın sürecinin kesintisiz bir bütün olması zorunluluğuna dayalıdır. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü’nün amacı işte bu süreçte görev alacak bilgi ve beceri ile donatılmış, gerçeklere ve düş dünyasına kapılar açacak, profesyoneller yetiştirmektir.

Bu Bölüm günlük yaşamın her alanına giren radyolardan ve televizyonlardan bizlere gerçekleri ve kurmaca dünyayı sunan profesyonellerin yetiştiği bölümdür. Dünya’yı, insanı, Evren’de gözümüzün göremediği uzaklıkları, mutluluğu, hüznü, kıskançlığı, bilgiyi, doğumu, ölümü hep ‘bizler’ anlatır ya da gösteririz. Böyle bakıldığında son derecede hareketli, yaşamla iç içe, dolu dolu yaşamayı sevenler için ideal bir bölümdür. Ayrıca iyi yetişen öğrencilerimizin önünde çalışma olanakları açısından birçok seçenek bulunmaktadır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü’nden mezun olanlar, rekabetin çok güçlü olduğu kitle iletişim araçları sektöründe iş bulabilmektedirler. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü’nü bitiren öğrencilerimiz, radyo ve televizyon sektöründe hatta sinema sektöründe geniş bir iş yelpazesine sahiplerdir. En sık karşılaştıklarımız gazete ve televizyon muhabirliği, radyo sunuculuğu, kameramanlık, set asistanlığı, kurgu ve montaj elemanı, kişisel çabalar dahilinde görüntü yönetmeni, kurgu yönetmeni, set amiri, yönetmen yardımcılığı yada direk olarak yönetmen, senaryo yazarlığı, habercilik, metin yazarlığı, sesçilik ve ışıkçılık olarak görev alabilirler. 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında sektörün ihtiyaçlarına uygun altyapıya, gerekli bilgi ve donanıma sahip uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Bu durumda mezunlar, tüm bankaların müfettişlik sınavlarına girebildikleri gibi gerek kamu kesiminin gerekse özel kesimin sınavla girilen müfettişlik mesleklerine sahip olma hak ve becerilerine de sahip olabileceklerdir.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca ikram hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, ikram hizmetleri işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programından mezun olanlar, Aşçılık unvanını kazanarak turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, demi şefi, komi vb. rütbelerle araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.