YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenci Anketi

Yozgat Valiliği tarafından il genelindeki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine uygulanması için izin
verilen ve Üniversitemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınmış olan "Yozgat İli İlköğretim,
L i s e v e Ü n i v e r s i t e Ö ğ r e n c i l e r i n d e T ü t ü n B a ğ ı m l ı l ı ğ ı v e İ l i ş k i l i E t m e n l e r i n
Değerlendirilmesi" 
isimli anket çalışmasına ait link aşağıda verilmiştir.

Katılımlarınızdan dolayı teşşekür ederiz.

Anket Linki : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfm2kAwXEHqdAcqtZgXkX3zD-j-Eqbm7mk-AakERnJK9sGLw/viewform