BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 - 2017 KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE ŞARTLARI

 


BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


 2016 - 2017 KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE ŞARTLARI

Başvuru Koşulları

            1-Bozok Üniversitesineönlisans ve lisans düzeyinde kurumlar arası yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuracak öğrenciler, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve 28 Ekim 2006 tarih ve 26330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen “Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları”na uygun olarak başvurularını yapacaklardır.

            2-Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans DüzeyindeKurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama EsaslarıBozok Üniversitesininhttp://bozok.edu.tr/ web adresinde yayınlanmaktadır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

             1-Başvuru Dilekçesi. Dilekçede başvurulan bölüm/program belirtilir

2-ÖSYS Kılavuzunda bulunan yükseköğretim programına yerleştirildiği gösteren ÖSS sonuç belgesi

            3-Disiplin cezasını almadığını gösteren belge

            4-Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğrenim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı

            5-Ders müfredatları ve ders içerikleri (Kurumundan onaylı)

            6-Öğrenci Belgesi

            7-%10’a girdiğini gösteren belge (Vakıf Üniversitesinden gelecek öğrenciler için)        

   Başvuruların Değerlendirilmesi

           1-Başvurular ilgili Dekanlık veya Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

            2-Sonuçlar Dekanlık veya Müdürlük web sayfalarında ilan edilir.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

           1-Başvurular11 Temmuz 201612 Ağustos 2016tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

          2-Yatay geçiş başvuruları, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte veya Yüksekokullara yapılacaktır.

         3-Önlisans ve Lisans Programlarına yatay geçiş sonuçlarının ilanı: 26 Ağustos 2016

         4-Yerleşenlerin kayıt tarihleri: 05-09 Eylül 2016

        5-Kayıt merkezi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkezi Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi Binası)

 Kayıt İçin İstenen Belgeler

         1-Kimlik Fotokopisi

         2-6 adet Fotoğraf

        3-Kayıtlı Olunan Üniversiteye Ait Kimlik


 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN SAYILARI

    YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
YOPKODU YOPADI YURT İÇİ YURT DIŞI
  SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU    
102350372 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 4  
102370164 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 4  
102350266 İşletme Yönetimi 8  
102350248 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 6  
102350336 Pazarlama 2  

 

 


Yönetmelik için tıklayınız.


Yönerge için tıklayınız.